دستگاه کلندر دیفرودستگاه کلندر دیفرو
چاپ پارچهکلندر چاپ پارچهکلندر چاپ پارچهکلندر چاپ پارچهکلندر چاپ پارچه
پرینتر اپسونپرینتر اپسون

مشتریان ما

خدمات در پی بی چاپ

کلندر چاپ پارچه
خدماتی که در این بخش ارائه می شود شامل این می باشد که دوستانی دارای پلاترهای مخصوص جهت چاپ سابلیمیشن می باشند می توانند خدمات کلندر کردن ، انتقال دادن طرح به روی پارچه به صورت رول به ما بسپارند.

تا با کمترین قیمت خدمات چاپ پارچه را با قیمت همکاری برای آنها انجام دهیم.

همچنین اگر طرح شما به صورت شیت بندی باشد، که به صورت تک تک باید روی کاغذ چیده شود نیز انجام می گیرد.

چاپ رول کاغذ
چاپ طرح به روی کاغذ سابلیمیشن به عرض 160 و طول بی نهایت در این مرکز پذیرفته می شو.

برخی دوستانی که دارای پرس حرارتی می باشند و می خواهند چاپ تیراژ انجام دهند، ما در این مرکز خدمات چاپ به روی کاغذ سابلیمیشن با بالاترین کالیته و کیفیت برای آنها انجام می دهیم